2.1.3 Μαρτυρίες και συστάσεις ειδικών


2.1.3.2 Μαρτυρίες

Μαρτυρίες από διασημότητες, ιδιώτες ή καταναλωτές, κλπ., μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζονται ως μια προσωπική εκτίμηση ή εντύπωση ενός προϊόντος.
Οι μαρτυρίες αυτές δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως απόδειξη της αποτελεσματικότητας των προϊόντων που μπορεί να προσδιοριστεί μόνο με επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (βλ. Τεκμηρίωση Ισχυρισμών Προϊόντων).

2.1.3.3 Συστάσεις Ειδικών

Οι Συστάσεις από τον ιατρικό, παρα-ιατρικό κλάδο ή ειδικών επιστημόνων (που αναφέρονται ως "ειδικός (οι)") σε ένα συστατικό, ενός προϊόντος, ή ένα γενικό μήνυμα για την υγιεινή ή την ομορφιά, είναι αποδεκτές υπό την προϋπόθεση ότι είναι βασισμένες σε επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (βλ. Τεκμηρίωση Ισχυρισμών προϊόντων).
Οι ειδικοί πρέπει να επιλέγονται με βάση τα προσόντα, την ειδικότητα ή την εμπειρία τους στο συγκεκριμένο τομέα.

 

2.1.4 Περιβαλλοντικά ζητήματα στη διαφήμιση

Όταν γίνονται περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί, οι εταιρίες καλλυντικών θα πρέπει να σέβονται τις αρχές της ειλικρίνειας, σαφήνειας, ακρίβειας και επιστημονικής τεκμηρίωσης (βλ. Τεκμηρίωση ισχυρισμών των προϊόντων).
Αν ο περιβαλλοντικός ισχυρισμός που γίνεται δεν είναι κυριολεκτικά αληθής ή είναι πιθανό να παρερμηνευθεί από τους καταναλωτές ή είναι παραπλανητικός με την παράλειψη σημαντικών στοιχείων, αυτός ο περιβαλλοντικός ισχυρισμός  δεν πρέπει να γίνεται.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί:

2.1.4.1 Γενική παρουσίαση:

Η γενική παρουσίαση ενός καλλυντικού προϊόντος (χρώματα, εικόνες, κλπ.) και των μεμονωμένων ισχυρισμών δεν πρέπει:

 1. Να βασίζεται σε ψευδή στοιχεία
 2. Να υπονοεί όφελος για το περιβάλλον το οποίο το προϊόν δεν έχει
 3. Να υπερβάλλει την περιβαλλοντική πλευρά του προϊόντος για την οποία γίνεται ο ισχυρισμός
 4. Να προσδίδει έμφαση σε οποιοδήποτε μεμονωμένο περιβαλλοντικό όφελος, ενώ αποκρύπτονται τα στοιχεία τα οποία έχουν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον.

2.1.4.2 Η χρήση των συμβόλων / υπόδειξη πιστοποίησης από τρίτους:

 1. Κάθε υποστηρικτική πληροφορία, εικόνες ή σύμβολα πρέπει να αιτιολογείται και να είναι κατανοητή από τον μέσο καταναλωτή.
 2. Κάθε χρήση συμβόλου ή λογότυπου δεν θα πρέπει να δείχνει ότι το προϊόν έχει επιτύχει την απαιτούμενη έγκριση από τρίτους όταν αυτό δεν ισχύει.

2.1.4.3 Ακρίβεια και σημασία του περιβαλλοντικού ισχυρισμού:

 1. Ο περιβαλλοντικός ισχυρισμός θα πρέπει να παρουσιάζεται με τρόπο που να δείχνει σαφώς αν ο ισχυρισμός ισχύει για όλο το προϊόν ή μόνο για κάποιο συστατικό του ή για τη συσκευασία του.
 2. O περιβαλλοντικός ισχυρισμός θα πρέπει να είναι σχετικός με το συγκεκριμένο προϊόν και να χρησιμοποιείται μόνο σε ένα κατάλληλο πλαίσιο ή θέση.
 3. Ο ισχυρισμός πρέπει να είναι συγκεκριμένος ως προς το περιβαλλοντικό όφελος ή την περιβαλλοντική βελτίωση την οποία ισχυρίζεται. Συνεπώς, ένα περιβαλλοντικό όφελος μπορεί να είναι ισχυρισμός με την προϋπόθεση ότι μια κατάλληλη εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προϊόντος έχει πραγματοποιηθεί.

2.1.4.4 Τεκμηρίωση:

 1. Περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί για τα καλλυντικά προϊόντα, είτε άμεσοι ή έμμεσοι, θα πρέπει να υποστηρίζονται από επαρκή και κατάλληλα επιστημονικά στοιχεία.
 2. Οι μέθοδοι δοκιμών και οι μελέτες που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι σχετικές με το προϊόν και με το περιβαλλοντικό όφελος που ισχυρίζεται.
 3. Περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί θα πρέπει να επαναξιολογούνται και να ενημερώνονται ανάλογα με τις ανάγκες ώστε να αντανακλούν τις αλλαγές στον τομέα της τεχνολογίας, ανταγωνιστικά προϊόντα ή άλλες συνθήκες που θα μπορούσαν να αλλάξουν την ακρίβεια του ισχυρισμού.
 4. Στο πλαίσιο του "φυσικού" και "βιολογικού" καλλυντικού προϊόντος, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) αναπτύσσει αυτή τη στιγμή μια σειρά από τεχνικά κριτήρια και ορισμούς σχετικά με τα βιολογικά και φυσικά συστατικά και καλλυντικά προϊόντα. Αυτά τα τεχνικά κριτήρια δεν είναι αρκετά για ισχυρισμούς, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών "φυσικό" και "βιολογικό" για τα συστατικά των καλλυντικών και των προϊόντων.

 

2.2 Κοινωνική Ευθύνη

Η βιομηχανία καλλυντικών έχει δεσμευτεί για υπεύθυνη διαφήμιση και  επικοινωνία μάρκετινγκ που σέβεται τον άνθρωπο, την εικόνα του σώματος και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

2.2.1  Γενικές αρχές

Όλη η διαφήμιση και επικοινωνία μάρκετινγκ των καλλυντικών πρέπει να συμμορφώνεται  με τις γενικές προβλέψεις σχετικά με την:

 1. Καλαισθησία και ευπρέπεια: Η διαφήμιση και η επικοινωνία μάρκετινγκ των Καλλυντικών «δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις ή οπτικοακουστικά θέματα τα όποια προσβάλλουν τα πρότυπα της ευπρέπειας που επικρατούν στην κάθε χώρα και την κουλτούρα της»4.
 2. Απεικόνιση των φύλων: Η διαφήμιση και η επικοινωνία μάρκετινγκ των Καλλυντικών δεν θα πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε σεξουαλικά προσβλητικό υλικό και θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε γραπτή ή προφορική δήλωσης σεξουαλικής φύσης, που θα μπορούσε να είναι υποτιμητική για γυναίκες ή άνδρες. Επιπλέον, η διαφήμιση και η επικοινωνία μάρκετινγκ δεν θα πρέπει να είναι εχθρική προς ένα συγκεκριμένο φύλο.
 3. Προσβλητικότητα: Κάθε δήλωση ή οπτική παρουσίαση που μπορεί να προκαλέσει έντονη ή εκτεταμένη προσβολή σε κάποιους, ανεξάρτητα από το εάν  ή όχι απευθύνεται άμεσα σ’ αυτούς, δεν είναι αποδεκτή. Αυτό περιλαμβάνει σκανδαλιστικές εικόνες ή σκανδαλιστικούς ισχυρισμούς που χρησιμοποιούνται απλώς για να προσελκύσουν την προσοχή.
 4. Βία: Η διαφήμιση και η επικοινωνία μάρκετινγκ των Καλλυντικών "δεν θα πρέπει να φαίνεται ότι ανέχονται ή υποκινούν βίαιη, παράνομη ή αντικοινωνική συμπεριφορά"5.
 5. Εκμετάλλευση δεισιδαιμονίας: "Η επικοινωνία μάρκετινγκ δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται τη δεισιδαιμονία"6.
 6. Εκμετάλλευση φόβου: Η διαφήμιση και η επικοινωνία μάρκετινγκ των Καλλυντικών "δεν θα πρέπει χωρίς σοβαρό λόγο να εκμεταλλεύεται τον φόβο ή να υπονοεί κακοτυχία ή βάσανα"7.
 7. Η εκμετάλλευση της ευπιστίας και της απειρίας: Η διαφήμιση και η επικοινωνία μάρκετινγκ των Καλλυντικών "δεν θα πρέπει να διαμορφώνεται  έτσι ώστε να καταχράζεται την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ή να εκμεταλλεύεται την έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης".
 8. Διακρίσεις: Η διαφήμιση και η επικοινωνία μάρκετινγκ των Καλλυντικών "θα πρέπει να σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διαφορετικότητα. Δεν θα πρέπει να υποκινεί ή να ανέχεται οποιαδήποτε μορφή διάκρισης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε [...] [φυλετική ομάδα], εθνική καταγωγή, θρησκεία, φύλο, ηλικία, αναπηρία ή σεξουαλική προτίμηση"8.
 9. Δυσφήμιση: Η διαφήμιση και η επικοινωνία μάρκετινγκ των Καλλυντικών "δεν θα πρέπει να υποτιμά οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, επιχείρηση, οργανισμό, βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα, επάγγελμα ή προϊόν, ή να προσπαθεί να εκθέσει αυτά σε δημόσια περιφρόνηση ή γελοιοποίηση" 9.
 10. Ασφάλεια και υγεία: Η διαφήμιση και η επικοινωνία μάρκετινγκ των Καλλυντικών " δεν θα πρέπει χωρίς λόγο, δικαιολογημένο από εκπαιδευτικό ή κοινωνικό επίπεδο, να περιέχει κάθε οπτική παρουσίαση ή οποιαδήποτε περιγραφή επικινδύνων πρακτικών ή καταστάσεων που δείχνουν αδιαφορία για την ασφάλεια ή την υγεία»10. Μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις και τις μετά παραγωγή τεχνικές δεν θα πρέπει να προωθούν ως ιδανικό εικόνες σώματος εξαιρετικής αδυναμίας.
 11. Το χιούμορ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαφήμιση και την επικοινωνία μάρκετινγκ με τέτοιο τρόπο ώστε να μην στιγματίζει, ταπεινώνει ή υπονομεύει οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα προσώπων.

4Το άρθρο 2 Κωδικός ΔΠΔ
5Το άρθρο 4 Κωδικός ΔΠΔ
6Ομοίως
7Ομοίως
8 Ομοίως
9 άρθρο 12 Κώδικα ICC
10 άρθρο 17 Κώδικα ICC

 

2.2.2 Ειδικές αρχές

2.2.2.1 Σεβασμός για τον άνθρωπο

Δεδομένης της πιθανής επίδρασης που μπορεί να έχει η διαφήμιση και η επικοινωνία μάρκετινγκ των Καλλυντικών στην αυτοεκτίμηση των καταναλωτών τα ακόλουθα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν χρησιμοποιούνται μοντέλα στη διαφήμιση:

 1. Να μην εστιάζεται στο σώμα και τα μέρη των σωμάτων ως αντικείμενα, όταν δεν έχουν σχέση με το διαφημιζόμενο προϊόν.
 2. Να μην προβάλλει γυμνά μοντέλα με τρόπο που είναι υποτιμητικός, απόμακρος ή σεξουαλικά επιθετικός. Όταν χρησιμοποιείται το γυμνό, τα χρησιμοποιούμενα μέσα και το κοινό στο οποίο απευθύνεται πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

2.2.2.2 Ευάλωτοι πληθυσμοί - παιδιά

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία καλλυντικών δεσμεύεται για την παροχή υπεύθυνης διαφήμισης και επικοινωνίας μάρκετινγκ για τα παιδιά και τους νέους.
Καλλυντικά προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά μπορούν να διαφημίζονται υπό την προϋπόθεση ότι:

 1. Η διαφήμιση θα πρέπει να προωθεί τα οφέλη της υγιεινής και της καθαριότητας του καλλυντικού προϊόντος στα παιδιά, ειδικά τα προϊόντα προστασίας από τον ήλιο, τα προϊόντα στοματικής υγιεινής, και τα προϊόντα καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένων σαπούνια, σαμπουάν και καλυπτικά για εφηβική ακμή).
 2. Η διαφήμιση του μακιγιάζ και των αρωμάτων δεν θα πρέπει να παροτρύνει τα παιδιά για υπερβολική χρήση αυτών των προϊόντων.
 3. Η διαφήμιση των καλλυντικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, δεν θα πρέπει να προάγει την πρώιμη σεξουαλικότητα των νέων.

I.            Ο ενοποιημένος ICC Κώδικας Διαφήμισης και Πρακτικής Επικοινωνίας Μάρκετινγκ.

<< Αρχή < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>

Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης-Επικοινωνίας
Κανονισμός Α’βάθμιας Επιτροπής
Κανονισμός Β’βάθμιας Επιτροπής
Φόρμα αίτησης ελέγχου
Φόρμα αίτησης επανελέγχου
Τελευταίες Αποφάσεις
Δείτε περισσότερα