Οδηγία για το Μέγεθος και τη Διάρκεια των Κυλιόμενων & Σταθερών Τίτλων (supers)

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης επικοινωνίας είναι απαραίτητο οι κυλιόμενοι και σταθεροί τίτλοι στα τηλεοπτικά να παρουσιάζονται με τρόπο ευανάγνωστο, ώστε οι πληροφορίες που δίνονται να μπορούν να διαβαστούν με ευχέρεια και να γίνουν εύκολα αντιληπτές από τους καταναλωτές.

     Προδιαγραφές:

     • Οι τίτλοι (κυλιόμενοι – σταθεροί) πρέπει να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 5% της οθόνης (σώμα γραμμάτων 25 pixels ύψος)

     • Η ταχύτητα ροής για τους κυλιόμενους τίτλους πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 λέξεις ανά δευτερόλεπτο

     • Ο χρόνος παραμονής για τους σταθερούς τίτλους πρέπει επίσης να είναι τουλάχιστον 2 λέξεις ανά δευτερόλεπτο

     Χρήσιμες διευκρινήσεις:

     ♦ Τα γράμματα πρέπει να έχουν επαρκή αντίθεση με το φόντο ώστε να είναι ευανάγνωστα

     ♦ Δύο παράλληλα κυλιόμενα super δε θεωρούνται ευανάγνωστα, ανεξάρτητα από την ταχύτητα ροής τους

     ♦ Ως μια λέξη υπολογίζονται: η διεύθυνση ιστοσελίδας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι αριθμοί, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός           τηλεφώνου και η ημερομηνία (π.χ. 10.06.1971 υπολογίζεται ως μία λέξη)

     ♦ Η Οδηγία αφορά σε οποιαδήποτε πληροφορία εμφανίζεται γραπτά, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της

Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης-Επικοινωνίας
Κανονισμός Α’βάθμιας Επιτροπής
Κανονισμός Β’βάθμιας Επιτροπής
Φόρμα αίτησης ελέγχου
Φόρμα αίτησης επανελέγχου
Τελευταίες Αποφάσεις
Δείτε περισσότερα