ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ

Α. Η διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία, σε κάθε μορφή της (άμεση / έμμεση διαφήμιση, τοποθέτηση προϊόντων, χορηγία, δωρεάν διανομή κλπ.)  και σε κάθε μέσο (τηλεόραση, ραδιόφωνο, ημερήσιος και περιοδικός τύπος, κινηματογράφος, έντυπα, αφίσες, εξωτερικοί και υπαίθριοι χώροι, αυτοκόλλητα κλπ.). Η διαφήμιση προϊόντων καπνού επιτρέπεται μόνο σε έντυπα που προορίζονται αποκλειστικά για τους επαγγελματίες του εμπορίου καπνού και μόνο στους εσωτερικούς χώρους των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού.

Β. Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω όροι:
1. Η διαφήμιση να απευθύνεται σε ενήλικους καταναλωτές. Προς το σκοπό αυτό, δεν θα στοχεύει σε άτομα κάτω των 18.
2. Η διαφήμιση να μην ενθαρρύνει την έναρξη του καπνίσματος.
3. Η διαφήμιση να μη χρησιμοποιεί διάσημα άτομα.
4. Η διαφήμιση να μη χρησιμοποιεί άτομα που είναι ή φαίνονται να είναι κάτω των 25 ετών.
5. Η διαφήμιση να περιλαμβάνει τις απαιτούμενες κρατικές προειδοποιήσεις για την υγεία.
6. Η διαφήμιση των σχετικών με το κάπνισμα αντικειμένων, όπως αναπτήρες, τσιγαρόχαρτα και πίπες, που απεικονίζουν προϊόντα καπνού και τα οποία διανέμονται ή πωλούνται από κατασκευαστές προϊόντων καπνού, σε εξυπηρέτηση της προώθησης των προϊόντων τους, θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες και περιορισμούς με εκείνους που έχουν γίνει αποδεκτοί για διαφήμιση και προβολή των  προϊόντων καπνού.
7. Αντικείμενα διαφημιστικά τα οποία παρουσιάζουν κάποιο είδος προϊόντος καπνού, δε θα κατασκευάζονται ή διανέμονται σε σχήματα, είδη ή μεγέθη ειδικά σχεδιασμένα για άτομα κάτω των 18 ετών.

Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης-Επικοινωνίας
Κανονισμός Α’βάθμιας Επιτροπής
Κανονισμός Β’βάθμιας Επιτροπής
Φόρμα αίτησης ελέγχου
Φόρμα αίτησης επανελέγχου
Τελευταίες Αποφάσεις
Δείτε περισσότερα