Το Σεπτέμβριο του 2009 με το Νόμο Ν3801/2009 θεσπίστηκε υπέρ του ΣΕΕ η επιβολή Ειδικού Τέλους ποσοστού 0,02% επί των τιμολογίων της διαφήμισης.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μερών της διαφημιστικής αγοράς (διαφημιζόμενων – διαφημιστικών εταιρειών – διαφημιστικών μέσων) και ιδιαίτερα μετά από σχετική εισήγηση του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) με το σκεπτικό ότι η είσπραξη του Ειδικού Τέλους θα εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για την καλύτερη λειτουργία του ΣΕΕ, σε σχέση με τον έλεγχο της δεοντολογίας της εμπορικής επικοινωνίας.

Με αυτόν τον τρόπο αφ' ενός διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του φορέα, αφ' ετέρου προάγεται ο θεσμός της αυτοδέσμευσης και εντείνεται η προσπάθεια να μην υπάρχουν παραπλανητικές διαφημίσεις.

Έτσι επιτυγχάνεται ο διπλός στόχος του ΣΕΕ:

  • Διατήρηση «καθαρού» διαφημιστικού λόγου, με συνέπεια την εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη διαφήμιση, και
  • Προστασία των καταναλωτών

Λεπτομέρειες για τον τρόπο καταβολής του Ειδικού Τέλους στο Ενημερωτικό Σημείωμα

Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης-Επικοινωνίας
Κανονισμός Α’βάθμιας Επιτροπής
Κανονισμός Β’βάθμιας Επιτροπής
Φόρμα αίτησης ελέγχου
Φόρμα αίτησης επανελέγχου
Τελευταίες Αποφάσεις
Δείτε περισσότερα