Σύμφωνα με το Καταστατικό, εταίροι με εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΕ είναι:

• Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης-Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ)

• Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ)

• Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ)

• Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ)

• Ένωση Παραγωγών Έργων Επικοινωνίας (PACT)

• Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (ΕΙΙΡΑ)

• Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ)

Όλες οι εταιρείες που είναι μέλη στους παραπάνω συλλογικούς φορείς θεωρούνται μέλη και στο ΣΕΕ.

Επίσης, μέλη του ΣΕΕ είναι:

 • Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.)
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Αρωμάτων & Καλλυντικών (Π.Σ.Β.Α.Κ.)
 • IAB Hellas
 • CINENEWS - Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Διαφημίσεων
 • A&B ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
 • ADMINE 3.0 ΑΕ
 • APOPSI
 • BECOME DESIGN STUDIO
 • BEE GROUP
 • BEST MEDIA
 • BIRDIE
 • BPCC
 • BUTTERFLY
 • CICERO
 • CLEVER NET
 • CLOUDPRINT
 • CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
 • COMITECH
 • DEBRIEF
 • DOTSOFT
 • DWHITE
 • ELMA ADV.
 • ENCORE
 • EPSILON
 • ETAM
 • FOTONE
 • GLOBAL ACTIVITIES KEY
 • GREENMIND
 • HONEST PARTNERS
 • HONEYBEE
 • IDEA IKE
 • IPG MEDIABRANDS
 • KITCHEN.WAS
 • LTO
 • MAGIQ DOORZ
 • MATRIX DESIGN
 • MEDIA SUITE
 • MKS
 • MMS
 • MSCOMM
 • N-N ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
 • NEXTLINE
 • NOISIS
 • NOVACERT
 • OXYGEN 2 ADV.
 • PLANO2
 • PROOPSIS
 • REPUTATION UNIQUE
 • SOCIALDOO
 • SOLIDDOP
 • SPELL ADVERTISING
 • SPIN COMMUNICATIONS
 • STRATACOM
 • STRATEGO
 • TEMPO OMD Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
 • WIN Μ.ΕΠΕ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ
 • ΑΝΕΛΙΞΙΣ
 • ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ
 • ΒΑΝΙΔΗΣ X. & ΣΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑ
 • Δ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΚΕ
 • ΔΙΟΝΙΚΟΣ
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΪΤΗ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΘΡΑΚΕΑ
 • ΚΑΜΠΥΛΗ
 • ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 • ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ
 • ΚΕΦΑΛΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • Μ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ-ΔΕΟΝ
 • ΜΙΛΗΤΟΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ
 • ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ
 • ΠΕΔΙΟ Α.Ε.
 • ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.
 • ΣΗΜΑ Α.Ε.

καθώς και

 • εταιρείες εκμετάλλευσης υπαίθριας διαφήμισης
 • τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί
 • τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί
Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης-Επικοινωνίας
Κανονισμός Α’βάθμιας Επιτροπής
Κανονισμός Β’βάθμιας Επιτροπής
Φόρμα αίτησης ελέγχου
Φόρμα αίτησης επανελέγχου
Τελευταίες Αποφάσεις
Δείτε περισσότερα