Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) είναι μία ανεξάρτητη αστική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει την εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας στην εμπορική επικοινωνία, όπως αυτοί διατυπώνονται στον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε).

Το ΣΕΕ έχει την ευθύνη για τη λειτουργία των Επιτροπών Κρίσης (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια), οι οποίες είναι οι μόνες αρμόδιες για να κρίνουν - αυτεπάγγελτα ή μετά από επώνυμη καταγγελία – τη συμμόρφωση των διαφημίσεων με τις αρχές του ΕΚΔ-Ε.

Η διαφημιστική αγορά - διαφημιζόμενοι, διαφημιστικές εταιρείες και διαφημιστικά μέσα - εκτιμώντας τα ουσιαστικά οφέλη της αυτοδέσμευσης, αναγνωρίζει και στηρίζει το έργο του ΣΕΕ κι έτσι επιτυγχάνονται δύο ιδιαίτερα σημαντικοί στόχοι:

  • η διαφύλαξη της καθαρότητας του διαφημιστικού λόγου και η επακόλουθη εξασφάλιση της εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη διαφήμιση και
  • η προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές διαφημίσεις

BANNER_SDE

Νέο online πρόγραμμα για τους κανόνες δεοντολογίας στην επικοινωνία από την ΕΔΕΕ και το ΣΔΕ. Περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης-Επικοινωνίας
Κανονισμός Α’βάθμιας Επιτροπής
Κανονισμός Β’βάθμιας Επιτροπής
Φόρμα αίτησης ελέγχου
Φόρμα αίτησης επανελέγχου
Τελευταίες Αποφάσεις
Δείτε περισσότερα